Sarawak ID|Register
Announcements

Senarai Setiausaha Pihak Berkuasa Tempatan

NO

 PIHAK BERKUASA TEMPATAN

NAMA PEGAWAI

GELARAN

GRED

1

Majlis Bandaraya Kuching Selatan

Hajah Zainab binti Haji Marzali (Memangku)

Pemangku Setiausaha Bandaraya

VU7

2

Majlis Bandaraya Miri

Haji Morshidi Fredrick

Setiausaha Bandaraya

N54

3

Majlis Perbandaran Sibu

Leonard Law Tiong Hang (Memangku)

Pemangku Setiausaha Perbandaran

N54

4

Majlis Perbandaran Padawan

Elizabeth Loh

Setiausaha Perbandaran

N54

5

Majlis Perbandaran Kota Samarahan

Hajjah Norhalimah binti Hj Mohamad Hamni  

Setiausaha

N52

6

Majlis Daerah Serian

Constantine Gerald David anak Jonas

Setiausaha

N48

7

Majlis Daerah Lundu

Norashikin binti Brahim

Setiausaha

N44

8

Majlis Daerah Bau

Simon Wong Hong Yong

Setiausaha

N48

9

Majlis Daerah Sri Aman

Tay Guan Huat

Setiausaha

N48

10

Majlis Daerah Saratok

Bilong Engkas (Memangku)

Setiausaha

N44

11

Majlis Daerah Simunjan

Geoffery Bin Ramji

Setiausaha

N48

12

Majlis Daerah Meradong & Julau

Wan Mahmad Bin Wan Badhi

Setiausaha

N48

13

Majlis Daerah Matu & Daro

Ahmad Jerry Bin Hj. Hashim

Setiausaha

N44

14

Majlis Daerah Dalat & Mukah

Yong Ing Chu

Setiausaha 

N52

15

Majlis Daerah Luar Bandar Sibu

Sait anak Enggang

Setiausaha

N48

16

Majlis Daerah Lubok Antu

Tommy Laman (Memangku)

Pemangku Setiausaha

N44

17

Majlis Daerah Kanowit

Anthony Luta Ak Juing

Setiausaha

N44

18

Majlis Daerah Subis

Farrah Sofya bt. Mohd. Sharbini 

Setiausaha

N44

19

Majlis Daerah Sarikei

Phang Joon Foong

Setiausaha

N48

20

Majlis Daerah Betong

Charlie Anak Keling

Setiausaha

N44

21

Majlis Daerah Kapit

Jabang Anak Juntan

Setiausaha

N48

22

Majlis Daerah Marudi

Lolita Jaime Nicholas 

Setiausaha

N44

23    Majlis Daerah Limbang Petrick Linggie Ak Taboh Setiausaha N48

24

Majlis Daerah Lawas

Zulkipli Bin Sahari (Memangku)

Pemangku Setiausaha

N44

 

Updated : 18 March 2021

 

NO.

 PIHAK BERKUASA TEMPATAN

NAMA PEGAWAI

LANTIKAN

GELARAN

GRED

1

Majlis Bandaraya Miri

Haji Morshidi Fredrick

TETAP

Setiausaha Bandaraya

N54

2

Majlis Perbandaran Sibu

Phang Joon Foong 

TETAP

Pemangku Setiausaha Perbandaran

N54

3

Majlis Perbandaran Padawan

Elizabeth Loh

TETAP

Setiausaha Perbandaran

N54

4

Majlis Perbandaran Kota Samarahan

Hajjah Norhalimah binti Hj Mohamad Hamni  

TETAP

Setiausaha Perbandaran

N52

5

Majlis Daerah Serian

Constantine Gerald David anak Jonas

PEMINJAMAN

Setiausaha

N48

6

Majlis Daerah Lundu

Norasikin binti Brahim

PEMINJAMAN

Setiausaha

N44

7

Majlis Daerah Bau

Simon Wong Hong Yong

TETAP

Setiausaha

N44

8

Majlis Daerah Sri Aman

Nelson Mujah Girie

KONTRAK

Setiausaha

N48

9

Majlis Daerah Saratok

Bilong Engkas (Memangku)

TETAP

Pemangku Setiausaha

N44

10

Majlis Daerah Simunjan

Geoffery Bin Ramji

PEMINJAMAN

Setiausaha

N44

11

Majlis Daerah Meradong & Julau

Wan Mahmad Bin Wan Badhi

TETAP

Setiausaha

N44

12

Majlis Daerah Matu & Daro

Ahmad Jerry Bin Hj. Hashim

TETAP

Setiausaha

N44

13

Majlis Daerah Dalat & Mukah

Yong Ing Chu

TETAP

Setiausaha

N48

14

Majlis Daerah Luar Bandar Sibu

Justani Bin Hj. Joni 

TETAP

Setiausaha

N52

15

Majlis Daerah Lubok Antu

Tommy Laman (Memangku)

TETAP

Pemangku Setiausaha

N44

16

Majlis Daerah Kanowit

Anthony Luta Ak Juing 

TETAP

Setiausaha

N48

17

Majlis Daerah Subis

Farrah Sofya bt. Mohd. Sharbini (Memangku)

TETAP

Pemangku Setiausaha

N44

18

Majlis Daerah Sarikei

Sait anak Enggang

TETAP

Setiausaha

N48

19

Majlis Daerah Betong

Charlie Anak Keling

PEMINJAMAN

Setiausaha

N48

20

Majlis Daerah Kapit

Jabang Anak Juntan

PEMINJAMAN

Setiausaha

N48

21

Majlis Daerah Marudi

Lolita Jaime Nicholas 

TETAP

Setiausaha

N44

22

Majlis Daerah Limbang

Petrick Linggie Ak Taboh

TETAP

Setiausaha

N48

23

Majlis Daerah Lawas

Zulkipli Bin Sahari

TETAP

Setiausaha

N41

Useful Links