Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

ROLES AND FUNCTION

Kementerian  Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan mempunyai fungsi untuk:

  i. Penggubalan dan pemantauan perundangan

ii. Perkhidmatan kepada kumpulan sasaran.

iii. Perancangan dan pemantauan pembangunan.

iv. Penguatkuasaan dan perhubungan komuniti.

 

Pihak Berkuasa Tempatan mempunyai fungsi untuk:

  i. Memberi perkhidmatan perbandaran yang cekap dan efisien secara berterusan.

ii. Merancang, melaksana dan menyelenggara projek pembangunan Pihak Berkuasa Tempatan.

iii. Memastikan setiap pegangan di dalam kawasan pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan diukurperiksa dan dikenakan cukai taksiran dan levi (Ladang kelapa sawit).

iv. Mengkaji semula dan menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada di bawah bidang kuasa Pihak Berkuasa Tempatan.

v. Merancang, mengurus dan menyediakan kemudahan perpustakaan awam.

vi. Merancang, melaksana dan menilai impak program pembangunan komuniti.

Useful Links