Senarai Setiausaha Pihak Berkuasa Tempatan


NO.

PIHAK BERKUASA TEMPATAN

NAMA PEGAWAI

LANTIKAN

GELARAN

GRED

1

Majlis Bandaraya Kuching Selatan

Hajah Zainab binti Haji Marzali

Tetap

 Setiausaha Bandaraya

VU7

2

Majlis Bandaraya Miri

Abdul Rahman bin Taupek (Memangku)

Tetap

Pemangku Setiausaha Bandaraya

J54

3

Majlis Perbandaran Sibu

Yong Ing Chu

Tetap

Setiausaha Perbandaran

N54

4

Majlis Perbandaran Padawan

Ita Ling
(Memangku)

Tetap

Pemangku
Setiausaha Perbandaran

N54

5

Majlis Perbandaran Kota Samarahan

Lilian Liew (Memangku)

Tetap

Pemangku Setiausaha Perbandaran

N52

6

Majlis Daerah Serian

Tay Guan Huat

Tetap

Setiausaha

N48

7

Majlis Daerah Lundu

Norashikin binti Brahim

Peminjaman

Setiausaha

N44

8

Majlis Daerah Bau

Ong Chin Ping

Tetap

Setiausaha

N44

9

Majlis Daerah Sri Aman

Hiu Kee Sing (Memangku)

Tetap

Pemangku Setiausaha

N48

10

Majlis Daerah Saratok

McCrea Joseph Pererra

Tetap

Setiausaha

N44

11

Majlis Daerah Simunjan

Mohd. Rizal bin Zakaria

Tetap

Setiausaha

N44

12

Majlis Daerah Meradong & Julau

Lau Chi Sing

Tetap

Setiausaha

N44

13

Majlis Daerah Matu & Daro

Sabli bin Razak

Tetap

Pemangku Setiausaha

N44

14

Majlis Daerah Dalat & Mukah

Abdul Razak Bin Awang Bini

Tetap

Setiausaha

N48

15

Majlis Daerah Luar Bandar Sibu

Ng Siang Wei

Tetap

Setiausaha

N48

16

Majlis Daerah Lubok Antu

Tommy Laman

Tetap

Setiausaha

N44

17

Majlis Daerah Kanowit

Bilong Engkas

Tetap

Setiausaha

N44

18

Majlis Daerah Subis

Grace Joy Dapit

Tetap

Setiausaha

N44

19

Majlis Daerah Sarikei

Sait anak Enggang

Tetap

Setiausaha

N48

20

Majlis Daerah Betong

Charlie Anak Keling

Peminjaman

Setiausaha

N48

21

Majlis Daerah Kapit

Kelimbik anak Sibu  (Memangku)

Tetap

Pemangku Setiausaha

N48

22

Majlis Daerah Marudi

Michelle Hildalyne Jering Anthony Luta

Tetap

Setiausaha

N44

23

Majlis Daerah Limbang

Petrick Linggie Ak Taboh

Tetap

Setiausaha

N48

24

Majlis Daerah Lawas

Zulkipli Bin Sahari  (Memangku)

Tetap

Pemangku Setiausaha

N44

 

 

Copyright © 2022 Ministry of Public Health, Housing and Local Government Sarawak
Last Updated On 23 Feb 2024

Operating Hour

Monday - Thursday
8.00am to 1.00pm & 2.00pm to 5.00pm

Friday
8.00am to 11.45am & 2.15pm to 5.00pm

Saturday, Sunday & Public Holiday
Counter Closed
Polls
Announcement