picture

ROLES AND FUNCTION

 

ROLES AND FUNCTION


Kementerian  Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan mempunyai fungsi untuk:

  i. Penggubalan dan pemantauan perundangan

ii. Perkhidmatan kepada kumpulan sasaran.

iii. Perancangan dan pemantauan pembangunan.

iv. Penguatkuasaan dan perhubungan komuniti.

 

Pihak Berkuasa Tempatan mempunyai fungsi untuk:

  i. Memberi perkhidmatan perbandaran yang cekap dan efisien secara berterusan.

ii. Merancang, melaksana dan menyelenggara projek pembangunan Pihak Berkuasa Tempatan.

iii. Memastikan setiap pegangan di dalam kawasan pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan diukurperiksa dan dikenakan cukai taksiran dan levi (Ladang kelapa sawit).

iv. Mengkaji semula dan menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada di bawah bidang kuasa Pihak Berkuasa Tempatan.

v. Merancang, mengurus dan menyediakan kemudahan perpustakaan awam.

vi. Merancang, melaksana dan menilai impak program pembangunan komuniti.

 

Copyright © 2022 Ministry of Public Health, Housing and Local Government Sarawak
Last Updated On 08 Apr 2024

Operating Hour

Monday - Thursday
8.00am to 1.00pm & 2.00pm to 5.00pm

Friday
8.00am to 11.45am & 2.15pm to 5.00pm

Saturday, Sunday & Public Holiday
Counter Closed
picture Polls
picture Announcement